Regulamin forum internetowego i bloga Lulitulisie

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w blogu i  forum internetowym na stronie www.lulitulisie.pl (dalej: Forum i Blog).

 2. Administratorem strony www.lulitulisie.com jest Idbrand-Svetr z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 36A/3, 90-252, NIP: 725-18-84-744, REGON: 383941792.  (dalej: Administrator).

 3. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

 4. Forum blog zostają udostępnione użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy, poznawania i komentowania wypowiedzi innych jego użytkowników oraz zadawania pytań ekspertom. Każdy z użytkowników Forum i Bloga zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad netykiety.

 5. Aby móc korzystać z Forum i Bloga, użytkownik musi mieć skończone 18 lat oraz zarejestrować swoje konto na stronie www.lulitulisie.pl.

 6. Rejestracja na Forum i Blogu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail stanowiącego login do serwisu, nazwy użytkownika (tzw. nick) i hasła oraz akceptacji Regulaminu. Po wysłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza elektronicznego użytkownik otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji na Forum i Blogu. Każdy użytkownik Forum i Bloga może założyć tylko jedno konto.

 7. Rejestrując się na Forum i Blogu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, którą można znaleźć tu: [Polityka prywatności]

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika jego hasła przeznaczonego do rejestrowania się na Forum i Blogu, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.

 9. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przy rejestracji użytkownika identyfikuje go na Forum i Blogu, służy do oznaczania jego wpisów i umożliwia logowanie przy wejściach na Forum i Blogu.

 10. Użytkownicy Forum i Bloga publikają komentarze i wpisy na własną odpowiedzialność, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za te treści. 

 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników w komentarzach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, seksualnej oraz propagujących przemoc.

 12. Niedopuszczalne jest także umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami, zawierających dane osobowe czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

 13. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników w komentarzach przekazów reklamowych lub marketingowych.

 14. Treści z naszego serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Przed zastosowaniem się do porad należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z korzystania z informacji zawartych w serwisie.

 15. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania niedopuszczalnych treści. Administrator może również przekazać pozostające w ich posiadaniu dane użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 16. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów sprzecznych z regulaminem bez podawania przyczyn takiego działania.

 17. Administrator jest uprawniony do zamknięcia Forum i Bloga oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania określonych wpisów i wątków na Forum i Blogu w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.

 18. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Forum i Bloga winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: kontakt@lulitulisie.pl

 19. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Dziękujemy za przesłanie!