top of page

SZANOWANIE DZIECKA-CO TO ZNACZY?


Badania nad wychowaniem dzieci radykalnie przewartościowują przyjęte wzorce myślenia o zachowaniach najmłodszych oraz relacjach między nimi, a osobami dorosłymi. Kluczowym przesłaniem, które stanowi punkt wyjścia, jest podkreślenie faktu, że każde dziecko, tak jak osoba dorosła, zasługuje na pełen szacunek.


Dzieci od wczesnych chwil swojego istnienia wykazują pewne zdolności i kompetencje, choć w odmiennym kontekście niż u osób dorosłych. Te zdolności, choć różnią się od tych wykazywanych przez osoby starsze, powinny być traktowane z równym szacunkiem. To ważne, aby cały czas pamiętać, że dzieci mają swoje uczucia, myśli i poglądy, które są istotne i wymagają zrozumienia. Często nasze postawy wobec dzieci bazują na przekonaniu, że to my, dorośli, wiemy najlepiej, co jest dla nich dobre i konieczne, jednak prawidłowe podejście jest oparte na równości i pełnym zrozumieniu jako fundamentach zdrowych relacji.


Nie chodzi o traktowanie dzieci jak „małych dorosłych”. One potrzebują opieki, wsparcia i kierowania ze strony opiekunów. Niemniej kluczowe jest traktowanie ich jako istot, które mają prawo do wyrażania siebie, uczestniczenia w decyzjach dotyczących ich życia i do przeżywania emocji, które są równie ważne, jak te dorosłych.


Stajemy jako dorośli przed nowym wyzwaniem, aby przemyśleć nasze przekonania i postawy wobec dzieci. Nie jesteśmy jedynymi posiadaczami wiedzy i mądrości, a dzieci także mają wiele cennego do przekazania. Należy traktować je jako partnerów w procesie wychowania, przy pełnym szacunku dla ich indywidualności i praw.


Szacunek, jaki wykazujemy wobec osób dorosłych, powinien być także kierowany do dzieci. To znaczy, że ich zdolności i myśli są istotne, ale też że ich uczucia i potrzeby zasługują na poważne traktowanie.


Szerzej o tym pisze Jesper Juul w swojej książce pt. „Twoje kompetentne dziecko". Autor rewolucjonizuje tradycyjne myślenie o wychowywaniu dzieci, przedefiniowując nasze pojęcie o zachowaniach dzieci oraz relacjach między nimi a rodzicami.


Ania Markiewicz


Treści z naszego serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Przed zastosowaniem się do porad należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z korzystania z informacji zawartych w serwisie.


Comments


bottom of page