OKRESY KRYTYCZNE W ROZWOJU DZIECKA. Nasz psycholog wyjaśnia, dlaczego są takie istotne.Ważne jest, by rodzice w odpowiednim momencie podsuwali dziecku adekwatne, rozwijające je zajęcia, gdyż musi ono być właściwie stymulowane na konkretnych etapach rozwoju.


Psychologowie podkreślają, że bardzo istotną rzeczą jest pamiętanie o specyfice tempa rozwoju dziecka, o tzw. okresach krytycznych. E. Lennenberg, który badał rozwój języka, postawił hipotezę, że każdy człowiek przechodzi w swoim życiu okres krytyczny, gdy jego umysł jest najbardziej podatny na naukę języka i rozwój zdolności werbalizowania myśli. Czas ten trwa od 1 do 12 roku życia i wtedy właśnie najłatwiej jest dziecku posiąść umiejętność rozumienia mowy i werbalnego komunikowania się z otoczeniem.


Znany jest przypadek Genie, opisanej w literaturze jako jedno z wielu dzikich dzieci, która przez 13 lat życia była ofiara przemocy w rodzinie i od czasu narodzin była izolowana w ciasnym pokoju i odcięta od jakiejkolwiek formy komunikacji. Wynikiem tego był widoczny niedorozwój mowy i zupełna niezdolność posługiwania się językiem.


F. Corominas natomiast rozszerzył tę tezę na inne umiejętności: czytanie, pisanie, liczenie, myślenie przyczynowo-skutkowe, a również posłuszeństwo i umiejętność utrzymania porządku, czy personalizację, rozumianą jako kształtowanie się osobowości. Uzasadniał, że jeżeli dziecko w okresie sensorycznym (bo tak nazwał okres krytyczny), nie uzyska możliwości stymulacji konkretnej „wrażliwej” w tym czasie umiejętności np. utrzymywania porządku (między 0,5 a 5 rokiem życia), to może w starszym wieku zaistnieć z tym duży problem i będzie to od nas, rodziców w przyszłości wymagało bardzo dużego wysiłku, by nauczyć nasze dziecko dyscypliny robienia porz