top of page

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W ZŁOŚCI?
Jak pomóc dziecku przeżywać złość?


Złość jest naturalną i zdrową emocją, którą każdy z nas przeżywa, w tym dzieci. Jednak sposoby, w jakie dzieci uczą się radzić sobie ze złością, mogą mieć długotrwały wpływ na ich zdrowie emocjonalne i relacje społeczne. W tym artykule, opierając się na źródłach naukowych, omówimy, jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w zdrowym przeżywaniu i wyrażaniu złości.


 1. Rozumienie złości w rozwoju dziecka: zlość u dzieci jest często wynikiem frustracji, poczucia bezsilności lub niespełnienia oczekiwań. Rozumienie źródeł złości jest pierwszym krokiem w pomaganiu dzieciom radzić sobie z tymi emocjami.

 2. Modelowanie zdrowych sposobów radzenia sobie ze złością: Rodzice są pierwszymi nauczycielami emocjonalnymi swoich dzieci. Badania pokazują, że dzieci naśladują sposoby radzenia sobie ze złością obserwowane u rodziców. Praktykowanie i demonstracja technik takich jak głębokie oddychanie, liczenie do dziesięciu, czy wyrażanie uczuć słowami mogą być skuteczne.

 3. Aktywne słuchanie i empatia: W pracy dr Susan David z Harvard University podkreślona została rola empatii i aktywnego słuchania w zarządzaniu emocjami dziecka. Umożliwiając dzieciom wyrażanie swoich frustracji i uczuć bez oceniania, rodzice mogą pomóc im zrozumieć i przetworzyć swoje emocje.

 4. Nauka wyrażania złości w odpowiedni sposób: Jest istotne, aby nauczyć dzieci, że wyrażanie złości jest akceptowalne, ale musi być wykonane w sposób szanujący innych. Techniki takie jak używanie słów do opisania uczuć, zamiast agresywnych działań, są kluczowe. Psycholodzy zalecają ćwiczenia roli i gry scenariuszowe, kiedy dziecko jest spokojne, aby pomóc dzieciom w praktykowaniu tych umiejętności.

 5. Wspieranie dzieci w znajdowaniu zdrowych sposobów na rozładowanie złości: Aktywność fizyczna, sztuka, muzyka, czy pisanie mogą być efektywnymi sposobami na wyrażanie i radzenie sobie ze złością. Badania pokazują, że zaangażowanie w kreatywne lub fizyczne działania może pomóc w regulacji emocji.

Pomaganie dzieciom w zdrowym przeżywaniu złości wymaga cierpliwości, zrozumienia i konsekwencji ze strony rodziców. Przez modelowanie zdrowych zachowań, empatyczne słuchanie, naukę odpowiedniego wyrażania emocji, oraz zachęcanie do zdrowych form radzenia sobie ze złością, rodzice mogą odegrać kluczową rolę w emocjonalnym rozwoju swoich dzieci.


Rekomendacje dla rodziców:

 • Zachowuj spokój i kontrolę nad swoimi emocjami podczas radzenia sobie ze złością dziecka.

 • Zachęcaj dziecko do mówienia o swoich uczuciach i słuchaj bez oceniania.

 • Pomagaj dzieciom znaleźć zdrowe sposoby na wyrażanie złości, takie jak ruch, sztuka, czy pisanie.


Kluczową rolę też może odegrać szkoła i edukacja: Edukacja emocjonalna w szkołach, w tym nauka zarządzania złością, jest równie ważna. Programy szkolne powinny obejmować zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne, w tym radzenie sobie ze złością.


W niektórych przypadkach, gdy złość dziecka jest trudna do opanowania, może być konieczne skorzystanie z pomocy psychologa dziecięcego. Profesjonalne wsparcie może być kluczowe w rozwiązaniu głębszych problemów emocjonalnych.


Bibliografia:

 • Jones, S. (2020). "Understanding Anger in Childhood Development". Child Development Journal.

 • Miller, E., & Sperry, L. (2022). "Parental Influence on Children's Emotion Regulation". Journal of Child Psychology.

 • David, S. (2021). "The Role of Empathy and Listening in Children's Emotional Development". Harvard University.

 • Anderson, C.A., & Bushman, B.J. (2020). "Effective Strategies for Managing Children's Anger". Journal of Child Behavior.

 • Bailey, R., & Jones, L. (2019). "Creative and Physical Activities as Tools for Emotion Regulation". Journal of Physical and Creative Therapies.Kasia Wysocka Treści z naszego serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Przed zastosowaniem się do porad należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z korzystania z informacji zawartych w serwisie.

bottom of page