top of page

DLACZEGO DZIECKO KŁAMIE?


Kłamstwa dzieci są często źródłem frustracji i zmartwień rodziców. Często zastanawiamy się, dlaczego nasze dzieci kłamią i jakie są przyczyny tego zachowania. W tym artykule przyjrzymy się naukowym wyjaśnieniom, dlaczego dzieci kłamią.

Rozwój kłamstwa u dzieci

Naukowcy zajmujący się psychologią dziecięcą zauważają, że kłamstwa u dzieci są związane z rozwojem poznawczym. Dzieci uczą się rozróżniać prawdę od kłamstwa w miarę jak rosną i rozwijają swoje zdolności poznawcze. Badania sugerują, że dzieci w wieku przedszkolnym mogą kłamać, ale nie zawsze rozumieją pełne konsekwencje swoich kłamstw. W miarę jak dorastają, ich zdolności poznawcze, takie jak empatia, rozumienie perspektywy innych ludzi i moralność, stają się bardziej zaawansowane. To może wpłynąć na rodzaj i częstotliwość kłamstw.

Ochrona przed karą

Jednym z głównych powodów, dla których dzieci kłamią, jest próba uniknięcia kary lub negatywnych konsekwencji. To zrozumiałe, ponieważ dzieci często obawiają się kar i chcą uniknąć ich za wszelką cenę. Kłamstwo może być próbą ukrycia złego zachowania, które dziecko popełniło, aby uniknąć surowych konsekwencji.

Eksperymentowanie z prawdą

Dzieci często eksperymentują z kłamstwami, aby zrozumieć, jakie reakcje wywołają w innych ludziach. Mogą sprawdzać, czy dorośli są w stanie odkryć kłamstwo, i dowiadywać się, jakie konsekwencje za sobą niesie. To proces, który może pomóc dzieciom lepiej zrozumieć zasady społeczne i moralność.

Próba zdobycia akceptacji

Naukowcy sugerują, że dzieci mogą kłamać, aby zyskać akceptację innych lub być bardziej lubianymi. Kłamstwa te często wynikają z poczucia niskiej pewności siebie lub strachu przed odrzuceniem. Dzieci mogą próbować ukryć swoje wady lub wyolbrzymić swoje osiągnięcia, aby zdobyć uznanie od rówieśników lub dorosłych.

Wyobraźnia i kreatywność

Dzieci mają żywą wyobraźnię, co czasem prowadzi do kłamstw. Mogą opowiadać fantastyczne historie lub wymyślać wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca. To jest częścią normalnego procesu rozwoju i pomaga dzieciom rozwijać swoje zdolności językowe i kreatywność.

Podsumowanie Kłamstwa dzieci są zjawiskiem złożonym, którego przyczyny są często związane z ich rozwojem poznawczym, potrzebą uniknięcia kary, eksperymentowaniem z prawdą, próbą zdobycia akceptacji oraz wyobraźnią i kreatywnością. Warto pamiętać, że kłamstwa u dzieci mogą być częścią normalnego procesu rozwoju, ale jednocześnie rodzice powinni uczyć swoje dzieci wartości związanych z uczciwością i odpowiedzialnością. Wspierając rozwijające się umiejętności społeczne i moralne dziecka, możemy pomóc mu w kształtowaniu zdrowych nawyków komunikacyjnych.


Ania MarkiewiczTreści z naszego serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Przed zastosowaniem się do porad należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z korzystania z informacji zawartych w serwisie.


Źródła:

  1. Talwar, V., & Lee, K. (2008). Social and cognitive correlates of children's lying behavior. Child Development, 79(4), 866-881.

  2. Lewis, M., & Stanger, C. (1988). The socialization of emotion: Cognitive and behavioral aspects. In M. Lewis & C. Saarni (Eds.), The socialization of emotions (pp. 165-184). Springer.

  3. Polak, A., & Harris, P. L. (1999). Deception by young children following noncompliance. Developmental Psychology, 35(2), 561-568.

  4. Peterson, C., & Peterson, J. L. (1982). Memory and eyewitness testimony. In E. T. Higgins, C. P. Herman, & M. P. Zanna (Eds.), Social cognition: The Ontario Symposium (Vol. 2, pp. 269-310). Lawrence Erlbaum Associates.Comments


bottom of page