top of page

JAK NIE KOMPLEMENTOWAĆ DZIECKA


Jak komplementować dziecko, aby wzmocnić jego poczucie wartości: Naukowe spojrzenie na budowanie pewności siebie.Komplementowanie dziecka jest niezwykle istotnym aspektem w procesie jego wychowania. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie komplementy są jednakowo skuteczne, a sposób, w jaki wyrażamy swoje słowa, może mieć znaczący wpływ na rozwijające się poczucie wartości dziecka. W tym artykule przedstawimy naukowe dowody na to, jakie komplementy są najskuteczniejsze w budowaniu pewności siebie u dzieci, a także podkreślimy, że komplementy nie powinny skupiać się na wyglądzie dziecka.


Komplementy oparte na wysiłku i procesie, nie na wynikach

Badania naukowe wyraźnie pokazują, że komplementowanie oparte na wysiłku i procesie jest bardziej skuteczne w budowaniu pewności siebie u dzieci niż komplementowanie oparte na wynikach. Dla przykładu, zamiast mówić "Jesteś bardzo inteligentny", lepiej jest powiedzieć "Bardzo doceniam twoją pracę i wysiłek, który wkładasz w naukę." Takie komplementy kierują uwagę dziecka na proces uczenia się, zachęcając je do dalszego wysiłku i rozwijania swoich umiejętności.


Komplementowanie konstruktywne

Komplementy powinny być konstruktywne i szczere. Dzieci potrafią rozpoznać fałszywe komplementy, które nie są autentyczne. Badania sugerują, że dzieci, które otrzymują konstruktywne i szczere komplementy, rozwijają zdrowsze poczucie własnej wartości niż te, które słyszą jedynie puste pochwały. Dlatego ważne jest, aby wyrażać swoje komplementy w sposób szczery i autentyczny.


Unikaj nadmiernego komplementowania

Nadmierne komplementowanie może mieć negatywny wpływ na rozwijające się poczucie wartości dziecka. Badania wskazują, że nadmiar pochwał może sprawić, że dziecko stanie się zbyt uzależnione od pochwał i nie będzie umiało radzić sobie z porażkami. Dlatego ważne jest komplementowanie z umiarem i zrównoważenie, kierując uwagę na konkretne osiągnięcia i wysiłek dziecka.


Komplementowanie różnorodnych osiągnięć

Warto komplementować różnorodne osiągnięcia dziecka, nie tylko te związane z wynikami szkolnymi. Dzieci posiadają wiele różnych talentów i umiejętności, dlatego ważne jest docenianie ich wysiłków w różnych dziedzinach, takich jak sport, sztuka, muzyka czy relacje interpersonalne. To pomaga dziecku rozwinąć poczucie wartości nie tylko w jednej sferze życia, ale także jako cała jednostka.


Skupienie na wysiłku, nie na porównywaniu z innymi

Unikaj porównywania swojego dziecka z innymi. Badania sugerują, że porównywanie dzieci z innymi może prowadzić do niższego poczucia wartości i zwiększać stres. Zamiast tego, skup się na wysiłku i postępach twojego dziecka, niezależnie od osiągnięć innych. Każde dziecko jest unikalne i ma swój własny rytm rozwoju.


Komplementowanie nie powinno skupiać się na wyglądzie

Należy podkreślić, że komplementy nie powinny koncentrować się na wyglądzie dziecka. Skupianie się na wyglądzie może prowadzić do negatywnego wpływu na rozwijające się poczucie wartości związane z wyglądem oraz sprzyjać niewłaściwemu podejściu do własnego ciała. Dlatego ważne jest, aby komplementować dziecko za cechy charakteru, osiągnięcia, wysiłek i dobre uczynki, a nie za to, jak wygląda.


Komplementowanie dziecka to istotny element jego wychowania, który może mieć znaczący wpływ na rozwijające się poczucie wartości. Badania naukowe sugerują, że komplementowanie oparte na wysiłku i procesie, konstruktywne, szczere oraz zrównoważone, jest najskuteczniejsze w budowaniu pewności siebie u dzieci. Ważne jest również unikanie nadmiernego komplementowania, porównywania z innymi oraz skupianie się na wysiłku, a nie na wyglądzie dziecka. Dzięki właściwemu podejściu do komplementowania możemy pomóc naszym dzieciom rozwijać się jako pewne siebie i wartościowe jednostki.
Ania Markiewicz
Treści z naszego serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Przed zastosowaniem się do porad należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z korzystania z informacji zawartych w serwisie.Źródła:

  1. Dweck, C. S. (2007). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.

  2. Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 33-52.

  3. Henderlong Corpus, J., & Lepper, M. R. (2007). The effects of person versus process praise on children's motivation: Gender and age as moderating factors. Educational Psychology, 27(4), 487-508.

  4. Brummelman, E., Thomaes, S., Orobio de Castro, B., Overbeek, G., & Bushman, B. J. (2014). "That's not just beautiful—that's incredibly beautiful!" The adverse impact of inflated praise on children with low self-esteem. Psychological Science, 25(3), 728-735.

  5. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and"

Comments


bottom of page